openldap-devel November 2009

openldap-devel@openldap.org
  • 14 participants
  • 21 discussions
RE24 (2.4.20) testing call #3
by Quanah Gibson-Mount 24 Nov '09

24 Nov '09
RE24 (2.4.20) testing call #4
by Quanah Gibson-Mount 24 Nov '09

24 Nov '09
RE24 (2.4.20) testing call #3
by Quanah Gibson-Mount 23 Nov '09

23 Nov '09
contextCSN of subordinate syncrepl DBs
by Rein Tollevik 22 Nov '09

22 Nov '09
Re: commit: ldap/doc/man/man5 slapd.conf.5
by Quanah Gibson-Mount 22 Nov '09

22 Nov '09
Re: commit: ldap/servers/slapd config.c
by Hallvard B Furuseth 22 Nov '09

22 Nov '09
Re: commit: ldap/servers/slapd backend.c
by Hallvard B Furuseth 21 Nov '09

21 Nov '09
Re: commit: ldap/servers/slapd backend.c
by masarati@aero.polimi.it 21 Nov '09

21 Nov '09
Results per page: