openldap-bugs June 2015

openldap-bugs@openldap.org
  • 21 participants
  • 71 discussions

03 Jun '15
Re: (ITS#8158) cldap broken for aix and solaris
by goran.hammarback@foxt.com 02 Jun '15

02 Jun '15
Re: (ITS#8158) cldap broken for aix and solaris
by goran.hammarback@foxt.com 02 Jun '15

02 Jun '15
Re: (ITS#8158) cldap broken for aix and solaris
by h.b.furuseth@usit.uio.no 02 Jun '15

02 Jun '15
Re: (ITS#8161) index approx not working
by h.b.furuseth@usit.uio.no 02 Jun '15

02 Jun '15
(ITS#8161) index approx not working
by bernhard.pfeiffer@brz.gv.at 02 Jun '15

02 Jun '15
Re: (ITS#8160) phonetic searches
by h.b.furuseth@usit.uio.no 02 Jun '15

02 Jun '15
(ITS#8160) phonetic searches
by bernhard.pfeiffer@brz.gv.at 02 Jun '15

02 Jun '15
Results per page: