ldapsearch -H ldap://ldapserver -D "cn=admin,dc=xxxx,dc=xxx,dc=x" -b "ou=People,dc=xxxx,dc=xxx,dc=x" -W -x uid -ZZ

will return all the uids and at the bottom you will see something like thisĀ 

# search result

search: 3

result: 0 Success

# numResponses: 51

# numEntries: 50


On Tue, Sep 9, 2014 at 4:33 PM, Dennis Leeuw <D.Leeuw@umcutrecht.nl> wrote:
ldapsearch using -LLL only returning the dn and then use | wc -l ?

Dennis

On 09/09/2014 12:11 PM, Sankar P wrote:
Hi,

Is there a way to count the total number of user objects in an AD
forest. I do not want the names/details of any of these user objects.
But I just want a programmatic way of finding the total number of AD
users. Is it possible to achieve ? Could not get anything related from
Googling.

Thanks.


------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is intended exclusively
for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University
Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at
the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.
--
Udai Singh Mehra
Infrastructure Engineering and Operations